Кыргызча, Кыргыз тили

Кыргызча, Кыргыз тили

Optical character recognition for the Кыргызча, Кыргыз тили.