Кыргызча, Кыргыз тили

Кыргызча, Кыргыз тили

التعرف الضوئي للحروف للغة Кыргызча, Кыргыз тили.