język polski, polszczyzna

język polski, polszczyzna

%s的光学字符识别。