български език

български език

Optical character recognition for the български език.